ZORGBOERDERIJ

Op de voormalige melkveehouderij, zag Joyce de kans om haar passie voor het werken met mensen met een hulpvraag te combineren met haar droom. Zij startte samen met haar ouders de zorgboerderij op, waardoor het een gezinsbedrijf is gebleven. Welke inmiddels is uitgegroeid tot een multidisciplinair team!

Op onze boerderij willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jong – volwassenen met uiteenlopende hulpvragen. Spelenderwijs in een natuurlijke omgeving ontdekken we samen uitdagingen en krachten, waarbij doelgericht wordt gewerkt aan mogelijkheden. We bieden meer dan zorg alleen en staan voor maatwerk. Met oog voor de juiste groepsdynamica, kijken we graag samen naar de individuele zorgvraag, wensen en behoeften binnen de mogelijkheden van de boerderij.

We werken met verschillende methodieken en specialisaties zoals Brainblocks, VIP (Vaktraining Interventie met het Paard) ter versterking van de executieve functies, ervaringsgericht werken, PMT, STW, Autismespecialist, prikkelverwerking e.d.

Onze zorgboerderij is een kleinschalige en ambitieuze organisatie, die ruimte biedt voor stages speciaal onderwijs, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en logeeropvang. Persoonlijke aandacht, genieten, geborgenheid en sfeer zijn hierin belangrijke elementen. De Hardel Hoeve wil de jongeren op een natuurlijke educatieve manier laten leren, ervaren en beleven. Plezier, jezelf mogen zijn en de beleving van seizoenen staan centraal.

De begeleiding is ontwikkelgericht en kan individueel, in groepsverband of een combinatie hiervan zijn. Met behulp van diverse activiteiten, zoals het ervaringsgericht inzetten van paarden en andere dieren, houtbewerking, bakken, creatieve activiteiten, de moestuin, onderhoudswerkzaamheden en het verzorgen van dieren, snoezelen, leer-werktrajecten Bij Ons Boerderijterras e.d. We leren van en samen met elkaar.

De kracht van het netwerk is van onschatbare waarde. We werken graag met ouders en andere betrokken hulpverlening samen vanuit ons multidisciplinair team. Om zo met elkaar een optimale leeromgeving te creëren.

Voor de dagbesteding op onze zorgboerderij hebben we diverse mogelijkheden omtrent het vervoer te organiseren.

We hebben een ISO 9001 keurmerk, kwaliteit staat dan ook hoog in het vaandel.

Naast PGB, kunnen we door aangesloten te zijn bij bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid ook ZIN bieden, we hebben contractafspraken met bijna alle gemeenten, in het kader van de Jeugdwet, WMO als ook zorgkantoren t.b.v. de WLZ.
AGB PGB code: 41786147
AGB code SZZ: 73732641

Volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes!